SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM
B1_jpg

Sürdürülebilirlik

ALBES için sürdürülebilirlik, ekonomik, ekolojik ve sosyal boyutların birbirleriyle uyumlu, kalıcı ve ortak bir şekilde çalışmasıdır. Bu üç boyutlu sürdürülebilirliğin tam olarak uygulanmasını paydaşlarımızla çok yönlü diyalog kapsamında sürdürmekteyiz.

Sürdürülebilir kurumsal politikamız, sürdürülebilirliği güvence altına alarak, tüm çalışma aşamalarında uygulanmasını taahhüt eder. Yönetimimiz bu karmaşık görevi şirketin tüm bölümlerine sistematik olarak yerleştirerek bölümler arasında, kısa ve uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejilerinin ve hedeflerinin başlatılmasını ve uygulanmasını sağlar. Fikirlerin proje haline gelmesini destekleyerek, çalışanlarla birlikte ekonomik, ekolojik ve sosyal yönleri makul olan projeleri hayata geçirir.

B2_jpg

Üretim – Ekonomik sorumluluk

Sürdürülebilir ekonomik düşünce, ALBES’de uzun bir geleneğe sahiptir. Kısa vadede yıllık getirinin ve karın maksimum olmaması gerektiğini, bilakis yatırım getirisinin uzun vadeli olması gerektiği inancıyla, fikirler ve yatırımlar için alan yaratıp, üretim ve pazar pozisyonu güvence altına alan bir strateji izler.

Uzun vadeli özgüven ve yöresel tedarikçilerle ortak çalışmaların üretimde en yüksek kaliteyi mümkün kıldığının farkındalığıyla çevreye karşıda daha duyarlıdır.

Audited-Member-Logos-ALB101-removebg-preview

Entegre Yönetim sistemimiz

Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji yönetim sistemleri çerçevesinde tüm faaliyetlerimizde;

 • Faaliyetlerimizin çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini kontrol altında tutarak, sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle tutarlı olmasını sağlamak,
 • Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı,
 • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı,
 • Şirket performansı ve üretimin verimliliğini artırmayı,
 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
 • Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
 • Enerjiyi verimli kullanmayı, çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapmayı, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumayı,
 • Enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlamayı,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymayı,
 • Tedarikçilerini desteklemeyi ve geliştirmeyi,
 • Müşteri odaklılığın esas alınması, iş sağlığı ve güvenliğinin etkin olarak sağlanması ve ürün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerin en aza indirgenmesi adına önleyici ve iyileştirici yaklaşımlarda bulunan bir şirket olmak, temel yönetim anlayışımızdır.
B3_jpg

İnsanlar – sosyal sorumluluk

Temel değerlerimiz ve davranış ilkelerimiz, yasal gerekliliklerin ötesinde, kurumsal sosyal sorumluluk politikamıza sıkı sıkıya bağlıdır. Şirketimiz, insan haklarına uyumlu, adil çalışma koşullu, karşılıklı saygı ve fırsat eşitliği ile karakterize edilen bir kültürü savunur.

Yaşam boyu sağlık ve esenliği sürdürebilmek için, sağlık ve iş güvenliği konularını entegre yönetim sistemimize aktif dahil ederek, düzenli denetimlerle uygunluğunu da kontrol etmekteyiz.

DMTS6357

Gezegen – ekolojik sorumluluk

Deri doğal bir üründür, uzun ömürlü, kullanıldıkça güzelleşen ve diğer avantajlı malzeme özelliklerini benzersiz, güzel bir görünümle birleştiren mükemmel ürün kalitesi her zaman bizim için önemli olmuştur. Bu bağlamda karbon gazı, su/enerji tüketimi ve emisyonlar açısından çevre üzerindeki etkiyi en aza indirmeye çalışıyoruz.

ALBES imalat süreçlerindeki girdileri asgari düzeye indirmeye, atık malzemelerin alternatif kullanım alanlarının bulunmasına çare arayarak geri dönüşümü desteklemektedir.

Yaşadığımız alanlarda kaynakların hızlı tüketiminin önüne geçilmesi amacıyla ve gelecek nesillere yeşil, sağlıklı, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için kolları bugünden sıvamak gerektiğinin farkındayız.

Sürdürülebilirlik

ALBES için sürdürülebilirlik, ekonomik, ekolojik ve sosyal boyutların birbirleriyle uyumlu, kalıcı ve ortak bir şekilde çalışmasıdır. Bu üç boyutlu sürdürülebilirliğin tam olarak uygulanmasını paydaşlarımızla çok yönlü diyalog kapsamında sürdürmekteyiz.

Sürdürülebilir kurumsal politikamız, sürdürülebilirliği güvence altına alarak, tüm çalışma aşamalarında uygulanmasını taahhüt eder. Yönetimimiz bu karmaşık görevi şirketin tüm bölümlerine sistematik olarak yerleştirerek bölümler arasında, kısa ve uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejilerinin ve hedeflerinin başlatılmasını ve uygulanmasını sağlar. Fikirlerin proje haline gelmesini destekleyerek, çalışanlarla birlikte ekonomik, ekolojik ve sosyal yönleri makul olan projeleri hayata geçirir.

Üretim – Ekonomik sorumluluk

Sürdürülebilir ekonomik düşünce, ALBES’de uzun bir geleneğe sahiptir. Kısa vadede yıllık getirinin ve karın maksimum olmaması gerektiğini, bilakis yatırım getirisinin uzun vadeli olması gerektiği inancıyla, fikirler ve yatırımlar için alan yaratıp, üretim ve pazar pozisyonu güvence altına alan bir strateji izler.

Uzun vadeli özgüven ve yöresel tedarikçilerle ortak çalışmaların üretimde en yüksek kaliteyi mümkün kıldığının farkındalığıyla çevreye karşıda daha duyarlıdır.

Entegre Yönetim sistemimiz

Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji yönetim sistemleri çerçevesinde tüm faaliyetlerimizde;

 • Faaliyetlerimizin çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini kontrol altında tutarak, sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle tutarlı olmasını sağlamak,
 • Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı,
 • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmeyi,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı,
 • Şirket performansı ve üretimin verimliliğini artırmayı,
 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
 • Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynakların kullanımını azaltmayı,
 • Enerjiyi verimli kullanmayı, çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapmayı, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumayı,
 • Enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlamayı,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymayı,
 • Tedarikçilerini desteklemeyi ve geliştirmeyi,
 • Müşteri odaklılığın esas alınması, iş sağlığı ve güvenliğinin etkin olarak sağlanması ve ürün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerin en aza indirgenmesi adına önleyici ve iyileştirici yaklaşımlarda bulunan bir şirket olmak, temel yönetim anlayışımızdır.

İnsanlar – sosyal sorumluluk

Temel değerlerimiz ve davranış ilkelerimiz, yasal gerekliliklerin ötesinde, kurumsal sosyal sorumluluk politikamıza sıkı sıkıya bağlıdır. Şirketimiz, insan haklarına uyumlu, adil çalışma koşullu, karşılıklı saygı ve fırsat eşitliği ile karakterize edilen bir kültürü savunur.

Yaşam boyu sağlık ve esenliği sürdürebilmek için, sağlık ve iş güvenliği konularını entegre yönetim sistemimize aktif dahil ederek, düzenli denetimlerle uygunluğunu da kontrol etmekteyiz.

Gezegen – ekolojik sorumluluk

Deri doğal bir üründür, uzun ömürlü, kullanıldıkça güzelleşen ve diğer avantajlı malzeme özelliklerini benzersiz, güzel bir görünümle birleştiren mükemmel ürün kalitesi her zaman bizim için önemli olmuştur. Bu bağlamda karbon gazı, su/enerji tüketimi ve emisyonlar açısından çevre üzerindeki etkiyi en aza indirmeye çalışıyoruz.

ALBES imalat süreçlerindeki girdileri asgari düzeye indirmeye, atık malzemelerin alternatif kullanım alanlarının bulunmasına çare arayarak geri dönüşümü desteklemektedir.

Yaşadığımız alanlarda kaynakların hızlı tüketiminin önüne geçilmesi amacıyla ve gelecek nesillere yeşil, sağlıklı, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için kolları bugünden sıvamak gerektiğinin farkındayız.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Sepetinizde ürün bulunmuyor.